Härdplastutbildning

995 kr

Inkl moms

Ha ett säkerhetstänk i fokus, härdplastutbildningen ger dig kunskaper för att implementera riskminimering. Denna omfattande härdplastutbildning ger dig de nödvändiga kunskaperna för att förebygga och minska risker förknippade med hantering av kemiska produkter. Utbildningen är fullt i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Det är välkänt att hälsorisker är kopplade till användning av isocyanater. Det är av yttersta vikt att arbetet planeras och genomförs på ett säkert sätt. Härdplaster är en vanlig förekomst i arbetsmiljön, dessa finns i exempelvis lack och lim. Ämnen i härdplaster kan vara skadliga för hälsan. Härdplaster kan bidra till allergier, astma, eksem och irritation av ögon och slemhinnor.

Vem passar denna kurs?
Kursen är särskilt utformad för personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter i mer än 30 minuter per vecka. Utbildningen är helt online och kan genomföras när och var du vill.

Lagen på din sida:
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2014:43) är det ett krav att alla som leder eller aktivt arbetar med allergiframkallande kemiska produkter ska genomgå utbildning om riskerna och hur de kan förebyggas. Denna utbildning följer de krav som Arbetsmiljöverket ställer på en härdplastutbildning.

Efter att du framgångsrikt avslutat ditt slutprov kommer Comake att skicka ut ett digitalt utbildningsbevis som intygar din kompetens.

Utbildningsperiod: 1år
Du har tillgång till utbildningen under 1år. Du har därefter möjlighet att förlänga utbildningsperioden för en extra avgift.

 

När du har genomfört ditt köp kommer du att få ett bekräftelsemejl som innehåller detaljerad information om hur du får tillgång till vår utbildningsportal. Om du ännu inte har ett konto, kommer du även att få instruktioner om att skapa ett. Inom 24 timmar efter genomfört köp kommer du att få fullständig tillgång till din inköpta utbildning på portalen. Därifrån kan du i din egen takt påbörja och slutföra utbildningen.

Grunderna - Få tillgång till teori i form av text och bilder för att stödja din praktiska inlärning.

Videolektioner - Ta del av pedagogiska videolektioner som ger dig de nödvändiga verktygen för att sedan självständigt arbeta praktiskt. Här har du friheten att pausa, gå tillbaka och repetera vid behov.

Personlig Coachning - Få vägledning och feedback genom coachning för att säkerställa att du utvecklas på bästa sätt.

Praktiska Uppdrag - Applicera din kunskap i praktiken med givande uppgifter som stärker din förmåga.

Certifikat - Efter framgångsrikt slutförande av utbildningen och uppdragen belönas du med ett certifikat som bekräftar din prestation.

Via Klarna har du alternativet att välja delbetalning, men naturligtvis går det också att betala direkt.

Samtliga utbildningar och kurser är varumärkesoberoende. Det innebär att oavsett vilken utbildning du väljer kommer du att få en gedigen och mångsidig kunskapsbas. Vi kommer att hänvisa till produkter och startkit i varje utbildning, vilket gör det enkelt för dig att köpa de rekommenderade produkterna som vi förespråkar och tror på.

Du kanske också gillar